LoRaqua finished product
LoRaqua work

Autonoom de kwaliteit van zwemwaterplassen kunnen vaststellen

Men leeft tegenwoordig in een wereld waar kwaliteitswaarden en normen steeds belangrijker worden. Tegelijkertijd is het een tijd waarin er steeds meer draagvlak is voor innovatieve technieken die een bijdrage kunnen leveren in het naleven van de steeds strakker wordende eisen. In de regio Emmen komt het steeds vaker voor dat de zwemplas ‘De Grote Rietplas’ vervuild is. Hieruit is een idee ontstaan om waterkwaliteit van zwemwaterplassen te meten middels het pas gerealiseerde LoRaWAN netwerk om zodoende vroegtijdig inzicht te krijgen in vervuild water en zwemadviezen te kunnen geven.

Opgeleverd

Januari 2020